Over ons

Onze missie

Ontmoeting en inspiratie in de ruimste zin van het woord.

Vanuit ons geloof in de kracht en de mogelijkheden van elkaar ben je in dit huis welkom. Hier is ruimte voor groei en ontwikkeling. Van hart tot hart. Met respect voor ieders eigenheid.

Vanuit wederkerige deskundige inspiratie organiseert In de Rooden Leeuw een verscheidenheid aan activiteiten.
Er is een aanbod van cursussen op het gebied van zingeving, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Deze hebben allen tot doel inspiratie op te doen, diepgang te bieden, ontmoeting mogelijk te maken, verbinding te zoeken en uit te dragen.

In de Rooden Leeuw is een ervaring!

Historie “In de Rooden Leeuw”

In 1840 begonnen de broeders van Maastricht met hun werk: onderwijs en vorming aan jeugd en jongeren. Hun eerste huis was aan Bogaardenstraat 50 in Maastricht. “In de Rooden Leeuw” was de bakermat van de broeders. De naam van het huis wordt ontleend aan de gevelsteen boven de voordeur. Stichter van de Broederschap, Mgr. Louis Rutten, helpt de meisjes in Maastricht die door toedoen van ingekwartierde soldaten zwanger zijn geraakt (in samenwerking met de Zusters van de Misericorde); De broeders delen dagelijks eten uit aan schoolkinderen (Mariastraat). De broeders geven jonge arbeiders onderwijs, zodat ze een betere toekomst krijgen. De broeders verzetten zich tegen kinderarbeid in de werkplaatsen van Regout en zorgen dat die kinderen onderwijs krijgen. Mgr. Rutten richt een kleuterschool op (ingang aan het binnenpleintje van In de Rooden Leeuw) Hij geeft veel van zijn bezittingen weg om armen te helpen. In de jaren die volgen groeit de Broederschap explosief binnen en ook buiten Nederland.
In 1992 hebben de broeders het pand weer verworven. Het huis werd gerenoveerd en gemoderniseerd. Zo kwam er een stiltecentrum en ook een lift.
Met respect voor de historie werd de sfeer in het pand bewaard. Dat spreekt ook uit de goed verzorgde aankleding en inrichting. Het huis beschikt over een moderne keuken en meerdere vergaderruimten.
Vanaf 1999 kon – na een goede voorbereiding – het huis gebruikt gaan worden. De broeders bestemden het gebouw voor ontmoeting en inspiratie. Een open en gastvrij huis voor burgers van Maastricht. Voor mensen die behoefte hebben aan meer. Een prachtig cadeau aan onze stad.
Een vaste staf en zestig vrijwilligers bieden gastvrijheid en opvang. Ze werken hard om het werk dat hier begon voort te zetten.
In respect voor de ander, elkaar nabij zijn.

Over ons Broeders glas-in-loodraam afbeelding

Een historisch perspectief

Tal van mensen en instellingen bonden in de achttiende en negentiende eeuw de strijd aan met (..) twee grote Europese kwalen, het pauperisme en het onmenselijke lot van de arbeider.
Ook de christelijke kerken ondernamen tal van pogingen het leven van armen, zieken en gebrekkigen draaglijker te maken. In de achttiende eeuw, de Eeuw van de Verlichting, was de idee geboren dat verbreiding van meer kennis onmiddellijk zou bijdragen tot een verbetering van de menselijke samenleving. Meer en beter onderwijs leek dé machtige hefboom om armen en arbeiders uit hun ellendige staat te verheffen. Alle sociaal denkenden van allerlei gezindten en politieke kleur maakten zich daarom op het onderwijs uit te breiden en te verbeteren. Gedurende de negentiende eeuw bereikte hun actie haar hoogtepunt.
De congregatie van de Broeders van Maastricht was een kind van haar tijd, de negentiende eeuw. Haar grondidee kwam voort uit het achttiende-eeuwse vooruitgangsgeloof dat de wereld maakbaar was en dus verbeterd kon worden. Aan meer en beter onderwijs was in dit proces een grote rol toebedacht. (uit “Meesters uit Maastricht- Historische Schets van de Broeders van Maastricht 1840 – 2000”door P.J.H. Ubachs)
Onze moderne samenleving kent verschillende vormen van armoede of pauperisme: financiële armoede, maar ook sociale en geestelijke armoede. Mensen kunnen eenzaam zijn; worden sociaal buitengesloten of trekken zichzelf terug, niet in staat om te voldoen aan de eisen van ‘de maatschappij’. Anderen lijken juist succesvol, hebben een goede baan en veel ‘vrienden’, maar ervaren toch een kille leegte in hun bestaan.

In de eenentwintigste eeuw levert In de Rooden Leeuw een bijdrage aan het bestrijden van modern pauperisme.
We geloven in het leveren van een waardevolle bijdrage voor een meer menselijke, leefbare maatschappij. En draagt middels tal van cursussen, workshops en trainingen haar steentje bij aan de verbetering van de Maastrichtse samenleving en het welzijn van haar burgers.

Enkele medewerkers aan het woord

Broeder Gerard Hermans, betrokken bij de inloop op dinsdagmiddag. (Sinds 2003)

Ik geef een stuk van mijn tijd. Ook energie vanwege de drukte waar ik soms toch moeite mee heb. Maar vooral aandacht voor mensen. Belangstelling voor wat mensen bezighoudt. Luisteren naar hun verhalen.

IMG_1555

IdRL geeft me contact met mensen, gezelligheid, inspiratie van andere vrijwilligers of van gasten. Hartelijkheid in de vele contacten en vriendschap met allerlei mensen.

Brigitta Habets. Gastvrouw bij de dinsdag inloop sinds 2008 en bij Samen aan tafel. Verzorgd ook creatieve workshops.

Wat geef ik IdRL? Liefde is een groot woord. Blijdschap. Het zonnetje zijn voor anderen. Een luisterend oor.

IMG_1567

IdRL geeft mij een doel om voor op te staan. Dinsdag is IdRL dag! Eerst was ik actief in de Wereldwinkel. Maar ik wilde meer. IdRL gaf mij die kans. Ik heb geleerd om me te uiten. Ik mag ook over mijn verdriet praten. Daar is ruimte voor. Heerlijk toch! Leuke collega vrijwilligers leren kennen.
Nieuwe talenten in mezelf aangeboord!

Margriet Prickaerts. Heeft IdRL bekendheid gegeven via de Matskring en de Budgetkring

Alweer enkele jaren begeleid ik Een Cursus in Wonderen op de maandagochtend en het Miracle Choice Spel.
Ik maak graag reclame voor IdRL omdat ik het geweldig vind dat zij vrijwel belangeloos en met veel liefde en betrokkenheid hun deuren openen voor de Maastrichtenaren en anderen. Daar werk ik graag aan mee.
IdRL is een warme plek waar je meteen een gevoel van thuiskomen krijgt.

IMG_1572