Informatie ANBI

Informatie ANBI

RSIN:
8076.94.605

Beloningsbeleid bestuurders van de Stichting In de Rooden Leeuw:
De leden van het bestuur van de Stichting In de Rooden Leeuw werken als vrijwilliger bij de Stichting en ontvangen geen vergoeding in de vorm van vacatiegelden.
Zij kunnen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Onder gemaakte kosten worden verstaan die kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de Stichting In de Rooden Leeuw.

De balans en staat van baten en lasten:

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019