Historie

In 1840 begint de stichter van het Broederschap, Mrg. Louis Rutten, met het werk in dit pand, waarvan de naam werd ontleend aan de gevelsteen boven de voordeur. Er werd onderwijs en vorming gegeven aan jeugd en jongeren. Meisjes in Maastricht die door toedoen van ingekwartierde soldaten zwanger zijn geraakt, worden er geholpen. Ook delen de broeders dagelijks eten uit aan schoolkinderen en geven ze jonge arbeiders onderwijs, zodat ze een betere toekomst krijgen. De broeders verzetten zich tegen kinderarbeid in de werkplaatsen van Regout en zorgen dat die kinderen onderwijs krijgen. Er wordt een kleuterschool opgericht. Louis Rutten geeft veel van zijn bezittingen weg om armen te helpen.

In 1992 werd het huis gerenoveerd en gemoderniseerd. Zo kwam er een stiltecentrum en ook een lift. Met respect voor de historie werd de sfeer in het pand bewaard. Dat spreekt ook uit de goed verzorgde aankleding en inrichting. Het huis beschikt over een moderne keuken en meerdere vergaderruimten.

Vanaf 1999 kon het huis gebruikt gaan worden. De broeders bestemden het gebouw voor ontmoeting en inspiratie. Een open en gastvrij huis voor burgers van Maastricht. Voor mensen die behoefte hebben aan meer. Een prachtig cadeau aan onze stad.

​Tal van mensen en instellingen bonden in de achttiende en negentiende eeuw de strijd aan met twee grote Europese kwalen, het pauperisme en het onmenselijke lot van de arbeider.
Ook de christelijke kerken ondernamen tal van pogingen het leven van armen, zieken en gebrekkigen draaglijker te maken.

In de achttiende eeuw, de Eeuw van de Verlichting, was het idee geboren dat verbreiding van meer kennis onmiddellijk zou bijdragen tot een verbetering van de menselijke samenleving. Meer en beter onderwijs leek dé machtige hefboom om armen en arbeiders uit hun ellendige staat te verheffen. Alle sociaaldenkenden van allerlei gezindten en politieke kleur maakten zich daarom op het onderwijs uit te breiden en te verbeteren. Gedurende de negentiende eeuw bereikte hun actie haar hoogtepunt.

De congregatie van de Broeders van Maastricht was een kind van haar tijd, de negentiende eeuw. Haar grondidee kwam voort uit het achttiende-eeuwse vooruitgangsgeloof dat de wereld maakbaar was en dus verbeterd kon worden. Aan meer en beter onderwijs was in dit proces een grote rol toebedacht.

-Uit “Meesters uit Maastricht- Historische Schets van de Broeders van Maastricht 1840 – 2000”door P.J.H. Ubachs.