Bestuur en medewerkers

Rasa foto
“Inspiratie opdoen bij In de Rooden Leeuw”
Rasa de Zanger

Bestuur
Dick Mulder, voorzitter
Wim Swüste, secretaris
Harry van den Hout , penningmeester
Kees Gordijn, bestuurslid
Jacques van den Bosch, bestuurslid
Lo Koeleman, bestuurslid

Medewerkers
Rasa de Zanger, directeur