Bestuur en medewerkers

Rasa foto
“Inspiratie opdoen bij In de Rooden Leeuw”
Rasa de Zanger

Bestuur
Kees Gordijn, waarnemend voorzitter
Wim Swüste, secretaris
Harrie v.d. Hout, penningmeester
Jacques van den Bosch, bestuurslid
Lo Koeleman, bestuurslid

Medewerkers
Rasa de Zanger, directeur