Bestuur en medewerkers

“Inspiratie opdoen bij In de Rooden Leeuw”
Rasa de Zanger
 

Bestuur
Dick Mulder, voorzitter
Wim Swüste, secretaris
Harry Vrijhoeven, penningmeester
Kees Gordijn, bestuurslid
Lo Koeleman, secretaris

Medewerkers
Rasa de Zanger, directeur