Bestuur en medewerkers

“Inspiratie opdoen bij In de Rooden Leeuw”
Rasa de Zanger
 

Bestuur
Dick Mulder, voorzitter
Bert Daenen, secretaris
Harry Vrijhoeven, penningmeester
Lo Koeleman, bestuurslid
Kees Gordijn, bestuurslid

Medewerkers
Rasa de Zanger, directeur