Activiteiten

Wilt u meedoen met een activiteit? U kunt het beste even bellen (043-3500625) of mailen: centrum@roodenleeuw.nl

——————————————————————
Vanaf 1 april gaan enkele prijzen veranderen:

Samen aan tafel: € 7,50 p.p.
Inloop di en do: € 3,00 p.p.
Za-zen: € 3,00 p.p.
——————————————————————

Inloop:
De open inloop is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en het ontmoeten van medemensen. De vrijwilligers proberen de gasten uit te nodigen zelf een bijdrage aan de middag te leveren en attenderen hen op activiteiten in de stad.
Bijdrage: €2,50

Samen aan tafel:

FB SAT 14-7 foto Biriani chicken

Tweemaal per week zijn gasten tussen 17.00 en 19.00 uur welkom om samen aan tafel te gaan voor een warme maaltijd. Er zijn twee vrijwilligers die als kok/ hulpkok fungeren en één vrijwilliger die de gastheer- of gastvrouwrol op zich neemt. Ons huis biedt 12 gasten plaats aan tafel. Fysiek zijn meer gasten niet mogelijk. De vrijwilligers eten in principe mee.
Bijdrage: € 7,00

Mantra Meditatie:

Let op: Mantra zingen op locatie

Mantra zingen is de gehele maand op locatie. De dinsdagavonden komen te vervallen.  Op woensdagavond  bent u van harte welkom op de André Severinweg 47 te Maastricht. 

Mantra Meditatie is een prachtige en krachtige manier om jezelf weer te verbinden met de Bron. Samen zingen en werken aan ontspanning en een vernieuwd levensgevoel.
Aan de hand van thema’s (uit Bhagavad-gita) verkennen we de wereld en onze positie hierin.
Tijdstip van 19.00 – 21.00 uur
Geef je op!

Woensdagmiddag activiteit:

Eénmaal per week vindt een ontmoetingsactiviteit plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Door het niveau en de beperkingen van deze gasten wordt er veel aandacht besteed aan het programma, veiligheid en structuur. Deelnemers komen in contact met de activiteit via de organisaties MEE, Radar en Maasveld. Het accent ligt op het creëren van geborgenheid en plezier. De activiteiten zijn aangepast aan het niveau van de gasten en ook hier is een onderdeel van de middag gericht op zingeving en levensvragen. In de Rooden Leeuw wil zo mensen met een verstandelijke beperking in contact brengen met andere mensen uit Maastricht, die elkaar anders door hun verblijf in verschillende instellingen en organisaties niet zouden ontmoeten.

Lift je Leven (voorheen Budgetkring)

budgetteren

Een budgetkring is een kleine groep mensen die regelmatig bijeenkomt om van en met elkaar te leren consuminderen, dat wil zeggen bewuster en zuiniger omgaan met geld, energie, spullen en het milieu. De budgetkring is een educatief middel voor concrete, persoonlijke gedragsverandering en voor ‘empowerment’. Deelnemers komen gedurende een half jaar één maal per twee weken bij elkaar.
Bijdrage: GRATIS
Voor meer informatie: Marianne Osseweijer/ info@liftjeleven.nl of osseweijer@budgetkring.nl 

 

Zomeren:

summer_sky_with_camomiles_by_sulde-d5af6et

Gedurende twee weken is er regelmatig voor een groep tussen 4 en 12 deelnemers gelegenheid om samen met elkaar een zomeractiviteit te ondernemen. De nadruk ligt hier op kleinschalige, no-budget of low-budget activiteiten in eigen stad of euregio.
Bijdrage: Wisselend

Inloop handwerken:

Deze activiteit was voorheen gehuisvest in het Citycenter (Trajekt).

Foto Bonthuishouden

Samen handwerken zorgt voor een fijne, huiselijke sfeer. Het is gemakkelijk om met elkaar te praten over het wel en wee van het leven.
Bijdrage: €2,50

Filmsalon:

pg-things-get-bigger-2011-07-full

Eenmaal per twee weken (in herfst, winter en voorjaar) zijn gasten tussen 11.00 en 15.00 of tussen 19.00 en 21.30 uur welkom om samen een film te kijken in een huiselijke sfeer in onze benedenzaal. Er zijn twee vrijwilligers die als gastheer en gastvrouw fungeren en één vrijwilliger die technische assistentie verleent. De vrijwilligers verzorgen ook een filmpresentatie als onderdeel van bijvoorbeeld een themadag of -week In de Rooden Leeuw (De Week tegen Eenzaamheid, Dag van de Ouderen, etc.).
Bijdrage: €4,-

Levensecht schrijven:

Writing

“Levensecht schrijven” is een doorlopende tweewekelijkse activiteit op de donderdagmorgen met het schrijven als uitgangspunt. Er worden verschillende thema’s aangereikt, die op een creatieve manier worden uitgevoerd. De feedback die de deelnemers elkaar geven nodigt uit tot weer een nieuw schrijfsel, verzinsel of anekdote. Het schrijven en voorlezen van de verhalen en de eventuele gedichten zijn hierdoor een vast en wezenlijk onderdeel van de ochtend. Zo ook het meegeven van een ‘thuiswerkopdracht’, die voor een volgende bijeenkomst weer wordt uitgewerkt. Uiteindelijk is er sprake van een ‘levensecht schrijverstreffen’.

Bijdrage: € 4,= p.p.

Speling Leesgroep

Wanneer we het journaal volgen en de krant lezen, worden we overstelpt met opinies. In de politiek is het een en al botsende meningen en bevochten standpunten. Het tijdschrift Speling biedt een frisse kijk.

speling1

Als we na het aanhoren van de kakafonie een stapje terug doen en kijken wat er onder de direct zichtbare laag nou eigenlijk leeft, dan zien we een samenleving die in een intense zoektocht betrokken is.
Geweldsuitingen en verhitte debatten komen als vuurspetters en lava naar buiten, maar in de onderstroom gloeit het magma van het verlangen naar vrede, de grote vragen en het onbehagen.
De laatste jaren weer in verhevigde vorm.

Het gaat om betrokkenheid, maar ook over de vraag hóe we betrokken kunnen en willen zijn.
Via Speling met een spirituele bril kijken naar hoe wij staan in de wegwerpmaatschappij, te midden van agressie, in kwetsbaarheid en chaos.

nr. 1: Gaan we voor duurzaamheid?
nr. 2: Respectvol omgaan met agressie
nr. 3: Het kwetsbare in de ogen zien
nr. 4: De desoriëntatie aandurven

Vanaf 15 juni is er ook In de Rooden Leeuw een Speling Leesgroep. Het tijdschrift Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit.
Interesse? Kijk ook eens op www.speling.nl
In de Rooden Leeuw heeft een jaarabonnement.

Verdriet hoort bij het leven (rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking):

Voor deze mensen organiseert In de Rooden Leeuw in samenwerking met de pastor van Maasveld en 2 begeleiders een cyclus van 6 bijeenkomsten. De inhoud van de 6 bijeenkomsten bestaat uit veel samen doen en werken met afbeeldingen die gevoelens tot uitdrukking brengen. De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:

1.Jouw levensverhaal. 2.Wat is er gebeurd? 3.Welke herinneringen heb je aan de overledene? 4.Hoe ga je met je gevoelens van verdriet om? 5.Hoe ga je nu verder? 6.En: de draad weer oppakken.

Positief Denken:

De cursus “Positief Denken” bestaat uit 4 dagdelen. Het delen van ervaringen is hierbij het uitgangspunt. Thema’s hiervoor worden plenair aangereikt door de cursusleider. Er zit een duidelijke opbouw in de cursus.

Via meditatie en geleide visualisaties wordt geleidelijk een bewustwordingsproces op gang gebracht en leert men op een positieve manier met de veranderingen (bijv. ontslag, ouder worden, ziekte) te leven. Met respect en begrip wordt naar elkaar geluisterd. Voor ieders eigen verhaal is er alle aandacht. In de bijeenkomsten zit een zekere ‘lijn’. Maar de belangrijkste leidraad wordt aangedragen door de deelnemers zelf. Er wordt uitgegaan van de eigen verwachtingen die in een sfeer van vertrouwen en respect met elkaar worden gedeeld.
Bijdrage: €2,50

Gezond Samen aan tafel:

green

Tweemaal per maand zijn gasten tussen 12.00 en 14.00 uur welkom om samen aan tafel te gaan voor een warme lunch maaltijd. Er zijn twee vrijwilligers die als kok fungeren en één vrijwilliger die de gastheer- of gastvrouwrol op zich neemt. Anders dan bij Samen aan tafel wordt hier meer nadruk gelegd op gezond en verantwoorde voeding. Recepten worden uitgewisseld.
Bijdrage: €6,50

Stilte-/ Meditatieve wandelingen:

IMG_3025_bewerkt-1

Eens per maand wordt een wandeling (max. 10 km) georganiseerd in de Euregio. Er zijn 2 vrijwilligers die de wandelaars begeleiden. Na afloop wordt op eigen kosten iets gebruikt bij een uitspanning. Uitje om je energie weer aan te vullen.

Samen wandelen en genieten van de stilte in een natuurlijke omgeving met 10 à 20 mensen die door persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan rust en focus.
Bijdrage: €2,50

Winteren:

Winter-landscape

Gedurende twee weken is er iedere dag voor een groep tussen 4 en 12 deelnemers gelegenheid om samen met elkaar een winteractiviteit te ondernemen. De nadruk ligt hier op kleinschalige, no-budget of low-budget activiteiten in eigen stad of euregio.
Bijdrage: Wisselend

Open inloop PLUS:

Eenmaal per maand op dinsdag, donderdag en (twee maal per maand) vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is de open inloop PLUS. Dan is er ruimte voor presentaties en excursies i.s.m. lokale ondernemers. Inloop PLUS is informatief (gebruik tablet, thuisgebruik medische apparaten, leen een rollator) en richt zich op historisch Maastricht (rondleiding Sphinx, Sappi, etc).
Bijdrage: €2,50

Een Cursus in Wonderen:

‘Een Cursus in Wonderen’ is een spirituele leerweg en gaat over jouw leven.

Jouw leven wordt bepaald door wat je waarneemt en de keuzes die je maakt.
Het wonder is een innerlijke omslag. We leren anders naar onszelf en naar de wereld om ons heen te kijken.

De oefen- en studiegroep ‘Een Cursus in Wonderen’ is een doorlopende groep.
Een ochtend begint met een meditatie.
Vervolgens lezen we een tekst uit ‘Een Cursus in Wonderen’ of een tekst geschreven door een leraar van ‘Een Cursus in Wonderen’.
Deze tekst vormt de leidraad bij de nadere uitwisseling in de groep.
Alle vragen, kwesties en elke vorm van onvrede zijn welkom.

Voor wie?
Iedereen is welkom! De bereidheid deel te nemen is voldoende.
Het gedachtegoed van ‘Een Cursus in Wonderen’ staat centraal.
Je kunt elk moment instromen en je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Het mag natuurlijk wel.

Wanneer?
Elke maandagochtend in de oneven week van 10.00 tot 12.30 uur.
Kosten € 4,- inclusief koffie, thee en koekjes.

Miracle Choice Spel:

Het ‘Miracle Choice Spel’ is een interactief bordspel gebaseerd op ‘Een cursus in Wonderen’. Het spel gaat over – de naam zegt het al – kiezen. Al spelend leer je je macht om te kiezen herkennen.

In dagelijkse situaties lijkt het alsof allerlei invloeden van buiten de oorzaak zijn van hoe we ons voelen: het weer, de files, een opmerking van de baas, de staat van je lichaam…. We realiseren ons nauwelijks dat we zélf onze gevoelens kiezen. En daarmee onszelf gevangen houden of onszelf bevrijden.

Als deelnemer kies je van te voren een situatie die op dit moment in je leven speelt en waar je graag meer inzicht in wilt.

Het spel begint altijd met een korte meditatie. Dan volgt het benoemen en verhelderen van ieders speelintentie. Daarna gooi je met een dobbelsteen en reflecteer je op het bijbehorende tekstkaartje.

De spelbegeleider helpt je – waar nodig – een en ander te verdiepen.

Het spelen van het spel is een praktische aanvulling op de studie van ‘Een cursus in Wonderen’ en vooral de toepassing van de lessen die de Cursus ons leert. Maar ook als niet-student van de Cursus ben je van harte welkom om dit spel te spelen.

Praktische informatie:
Data bijeenkomsten 2018:
vrijdag       25 mei, 28 september en 30 november.
Plaats:       IdRL, Bogaardenstraat 50, 6211 SP Maastricht
Tijdstip:    10 uur tot 16.30 uur.
Kosten:      € 10,-, inclusief koffie, thee, koekjes en zelfgemaakte soep.
Vooraf aanmelden noodzakelijk. Spel gaat alleen door bij minimaal 3 en maximaal 4 spelers per keer.

Vrijwilligerscafé:

Tweemaal per maand, op vrijdagmiddag is er vrijwilligerscafé. Dit is bedoeld voor vrijwilligers en aspirant vrijwilligers van organisaties in Maastricht die behoefte hebben aan gezelligheid, het uitwisselen van informatie, workshops en trainingen het ontmoeten van medevrijwilligers (in spé).
Bijdrage: €2,50

Vrijwilligerscollege:

Het vrijwilligers college is een plek waar vrijwilligers kunnen leren van elkaar, waardoor zij hun vrijwilligerswerk met nóg meer plezier kunnen uitvoeren.

Onder leiding van een projectleider neemt een team van vrijwilligers de werving en uitvoering van vraag en aanbod op zich. De workshops en trainingen vinden op verschillende tijdstippen plaats (in overleg met alle betrokkenen) en een enkele keer , indien nodig, op een andere locatie.

Vrij werken met Mandala’s

IMG_3700

Het tekenen van mandala’s is geschikt voor mensen die via een fysieke bezigheid hun geest tot rust willen brengen. Of uitdrukking willen geven aan de innerlijke beleving in dit moment. Tekenvaardigheid is niet vereist.
Bijdrage: €4,-

Intuïtief Tekenen:

Afstemmen op je ziel door middel van meditatie en deze uit drukken in kleuren en vormen. Met intuïtief tekenen leer je jezelf beter kennen. Dit inzicht brengt rust en een goede basis. Tekenervaring is niet nodig.
Bijdrage: €4,-

Zingevingsbijeenkomst:

lao-tse

Na de meditatie lezen we samen teksten, die gebaseerd zijn op de eenheid van bestaan, zoals bijvoorbeeld teksten geschreven door de grote mystici Muhyddin Íbn Arabi, Jelalludin Rumi, Lao Tse en anderen. We praten hierover samen vanuit onze intuitie en vanuit onze eigen ervaring.
Bijdrage: €4,-

Za-Zen:

zazen

Za-zen is geen theorie of een intellectueel spelletje. Het is de beoefening van enkel en alleen juist te zitten (shikantaza). En precies omdat Za-zen ‘niets dan zitten’ is, kan het een innerlijke revolutie teweegbrengen. Het doet een diepe wijsheid opwellen die onbereikbaar is voor het logische denken alleen.
Bijdrage: €2,50