Activiteiten

Wilt u meedoen met een activiteit? U kunt het beste even bellen (043-3500625) of mailen: centrum@roodenleeuw.nl

——————————————————————

Inloop:
De open inloop is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en het ontmoeten van medemensen. De vrijwilligers proberen de gasten uit te nodigen zelf een bijdrage aan de middag te leveren en attenderen hen op activiteiten in de stad.
Bijdrage: € 3.00

Cash2Grow:

Wil je meer geld, dus meer mogelijkheden? Nieuwe mensen leren kennen? Greep op je financiën? Zelfvertrouwen?

Dit is een interactieve spaarkring.  Een spaarkring bestaat uit 6 tot 10 mensen die graag willen sparen. Ieder spaart voor zijn of haar eigen doel. Daarnaast bespreken we thema’s die met geld te maken hebben, zoals bijvoorbeeld hoe je meer geld kunt overhouden. Meer informatie over hoe een spaarkring werkt vind je op www.cash2grow.nl

Start op maandagmiddag 16 maart van 13.00 tot 15.00 uur met een info bijeenkomst. Daarna wekelijks op maandagmiddag. In verband met omstandigheden vervalt deze bijeenkomst. Hou de website in de gaten voor een nieuwe datum.

Eigen bijdrage: € 1,00 per persoon per keer.

De Rooden Salon

Een gezellige dinsdagmiddag met een thema en een film. Actuele onderwerpen. Om de week in de oneven weken. 

Start op dinsdag 10 maart van 13.30 tot 16.30 uur.

Eigen bijdrage: € 3,00 per persoon per keer.

Wegen naar het Zelf

Een boeiende lezingen cyclus. Ieder onderwerp wordt gevolgd door een vraag & antwoord sessie. Lees meer over deze lezingen van Sander Videler op zijn website.

Lezingencyclus: Wegen naar het Zelf

Het Zelf is het wezen van de mens. Zij wordt in spirituele stromingen onder vele namen gekend: ziel, godsvonk, Zijn, Atman, Christusgeest, Boeddhanatuur etc. Zoveel namen als ons ware, universele Zelf draagt, zoveel wegen zijn er om dit Zelf te bereiken.

Tijdens een reeks van zeven lezingen in 2020 bespreekt Sander Videler op toegankelijke, maar diepgaande wijze zeven wegen naar het Zelf. De lezingen beogen niet alleen een overzichtelijke visie te geven op de verschillende wegen naar het Zelf, maar willen ook de rode draad die de wegen met elkaar verbindt tonen. Het is in onze tijd van vitaal belang dat we de universaliteit van tradities en ontwikkelingspaden (her)beleven, zodat we terug in eenheid kunnen samenwerken aan oplossingen voor de gigantische problemen.

De lezingen worden georganiseerd bij In de Rooden Leeuw in Maastricht op elke eerste woensdag van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur (met uitzondering van de zomermaanden).

De volgende wegen naar het Zelf worden besproken:

·        Kabbalah – 4 maart 2020

·        Antroposofie – 1 april 2020

·        Kosmologie – 6 mei 2020

·        Gnostiek – 3 juni 2020

·        Dieptepsychologie – 7 oktober 2020

·        Alchemie – 4 november 2020

·        Mythologie – 2 december 2020

Eigen bijdrage: € 3,00 per persoon per keer.

Samen aan tafel:

FB SAT 14-7 foto Biriani chicken

Tweemaal per week zijn gasten tussen 17.00 en 19.00 uur welkom om samen aan tafel te gaan voor een warme maaltijd. Er zijn twee vrijwilligers die als kok/ hulpkok fungeren en één vrijwilliger die de gastheer- of gastvrouwrol op zich neemt. Ons huis biedt 12 gasten plaats aan tafel. Fysiek zijn meer gasten niet mogelijk. De vrijwilligers eten in principe mee.
Bijdrage: € 7.50

Mantra Meditatie:

Let op: Mantra zingen

Mantra Meditatie is een prachtige en krachtige manier om jezelf weer te verbinden met de Bron. Samen zingen en werken aan ontspanning en een vernieuwd levensgevoel.
Aan de hand van thema’s (uit Bhagavad-gita) verkennen we de wereld en onze positie hierin.
Tijdstip van 19.00 – 22.00 uur, Aanmelden Verplicht
Geef je op!

Woensdagmiddag activiteit:

Eénmaal per week vindt een ontmoetingsactiviteit plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Door het niveau en de beperkingen van deze gasten wordt er veel aandacht besteed aan het programma, veiligheid en structuur. Deelnemers komen in contact met de activiteit via de organisaties MEE, Radar en Maasveld. Het accent ligt op het creëren van geborgenheid en plezier. De activiteiten zijn aangepast aan het niveau van de gasten en ook hier is een onderdeel van de middag gericht op zingeving en levensvragen. In de Rooden Leeuw wil zo mensen met een verstandelijke beperking in contact brengen met andere mensen uit Maastricht, die elkaar anders door hun verblijf in verschillende instellingen en organisaties niet zouden ontmoeten.

Lift je Leven (voorheen Budgetkring)

budgetteren

Een Liftjeleven groep is een kleine groep mensen die regelmatig bijeenkomt om van en met elkaar te leren consuminderen, dat wil zeggen bewuster en zuiniger omgaan met geld, energie, spullen en het milieu.
Het Liftjeleven programma is een educatief middel voor concrete, persoonlijke gedragsverandering en voor ‘empowerment’.
Deelnemers komen (gedurende een half jaar,) 12 maal, wekelijks of één maal per twee weken bij elkaar.
Bijdrage: GRATIS
Voor meer informatie: www.liftjeleven.nu
of via Marianne Osseweijer: m.osseweijer@stichtinglift.nl

Zomeren:

summer_sky_with_camomiles_by_sulde-d5af6et

Gedurende twee weken is er regelmatig voor een groep tussen 4 en 12 deelnemers gelegenheid om samen met elkaar een zomeractiviteit te ondernemen. De nadruk ligt hier op kleinschalige, no-budget of low-budget activiteiten in eigen stad of euregio.
Bijdrage: Wisselend

Inloop handwerken:

Foto Bonthuishouden

Samen handwerken zorgt voor een fijne, huiselijke sfeer. Het is gemakkelijk om met elkaar te praten over het wel en wee van het leven.
Bijdrage: € 3.00, Aanmelden Verplicht

Filmsalon:

pg-things-get-bigger-2011-07-full

Eenmaal per twee weken (in herfst, winter en voorjaar) zijn gasten tussen 11.00 en 15.00 of tussen 19.00 en 21.30 uur welkom om samen een film te kijken in een huiselijke sfeer in onze benedenzaal. Er zijn twee vrijwilligers die als gastheer en gastvrouw fungeren en één vrijwilliger die technische assistentie verleent. De vrijwilligers verzorgen ook een filmpresentatie als onderdeel van bijvoorbeeld een themadag of -week In de Rooden Leeuw (De Week tegen Eenzaamheid, Dag van de Ouderen, etc.).
Bijdrage: € 4.00

Levensecht schrijven:

Writing

“Levensecht schrijven” is een doorlopende tweewekelijkse activiteit op de donderdagmorgen met het schrijven als uitgangspunt. Er worden verschillende thema’s aangereikt, die op een creatieve manier worden uitgevoerd. De feedback die de deelnemers elkaar geven nodigt uit tot weer een nieuw schrijfsel, verzinsel of anekdote. Het schrijven en voorlezen van de verhalen en de eventuele gedichten zijn hierdoor een vast en wezenlijk onderdeel van de ochtend. Zo ook het meegeven van een ‘thuiswerkopdracht’, die voor een volgende bijeenkomst weer wordt uitgewerkt. Uiteindelijk is er sprake van een ‘levensecht schrijverstreffen’.
Bijdrage: € 4.00

Speling Leesgroep

In een tijd waarin de toekomst van Europa onzeker is, het klimaat wordt bedreigd, duizenden mensen op drift zijn geraakt en nationalisme en protectionisme hoogtij vieren, is het niet moeilijk om pessimist te zijn. Het gebouw van ons samenleven lijkt te zijn ingestort en wij zitten te midden van de puinhopen.

Speling, een tijdschrift voor bezinning dat haar inspiratie ontleent aan de christelijke traditie, wil niet blijven stilstaan bij dit gevoel van een alom aanwezige crisis. De geschiedenis van de spiritualiteit kent immers genoeg voorbeelden van een crisis die tegelijkertijd kansen biedt.
Bijdrage: € 4,00, Aanmelden Verplicht

Hoe leef je je leven?, is een vraag van alle tijden. De afgelopen decennia heeft het ‘ik’ het volle pond gekregen. Autonomie gold als leidraad. Tegenwoordig lijkt dezelfde vraag een ander accent te krijgen: hoe leef ik mijn leven samen met anderen? Wat bepaalt eigenlijk onze menselijkheid? De kwestie heden ten dage is hoe het individu zich tot de gemeenschap verhoudt. Mensen zoeken weer verbindingen. Er is een verlangen om verschillen te overbruggen en vertrouwen te herstellen. Kunnen in die speurtocht naar een nieuw ‘wij’ aloude deugden van betekenis zijn?

Levenskunst delen: dat is het motto van de eenenzeventigste jaargang van Speling.

nr. 1: Crisis schept nieuwe kansen

nr. 2: Willen we de volmaakte mens?

nr. 3: ‘Achterhaalde’ deugden

nr. 4: Wie denken we dat wij zijn?

Bij In de Rooden Leeuw is er ieder kwartaal een Speling Leesgroep, waar we het laatste nummer van Speling bespreken in een sfeer van delen van ervaringen en luisteren naar elkaar. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit.

Interesse? Neem contact op met Dick Knol d.knol@hetnet.nl
045 5444539 en/of kijk ook eens op www.speling.nl
In de Rooden Leeuw heeft een jaarabonnement.

Verdriet hoort bij het leven (rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking):

Voor deze mensen organiseert In de Rooden Leeuw in samenwerking met de pastor van Maasveld en 2 begeleiders een cyclus van 6 bijeenkomsten. De inhoud van de 6 bijeenkomsten bestaat uit veel samen doen en werken met afbeeldingen die gevoelens tot uitdrukking brengen. De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:

1.Jouw levensverhaal. 2.Wat is er gebeurd? 3.Welke herinneringen heb je aan de overledene? 4.Hoe ga je met je gevoelens van verdriet om? 5.Hoe ga je nu verder? 6.En: de draad weer oppakken.

Positief Denken:

De cursus “Positief Denken” bestaat uit 4 dagdelen. Het delen van ervaringen is hierbij het uitgangspunt. Thema’s hiervoor worden plenair aangereikt door de cursusleider. Er zit een duidelijke opbouw in de cursus.

Via meditatie en geleide visualisaties wordt geleidelijk een bewustwordingsproces op gang gebracht en leert men op een positieve manier met de veranderingen (bijv. ontslag, ouder worden, ziekte) te leven. Met respect en begrip wordt naar elkaar geluisterd. Voor ieders eigen verhaal is er alle aandacht. In de bijeenkomsten zit een zekere ‘lijn’. Maar de belangrijkste leidraad wordt aangedragen door de deelnemers zelf. Er wordt uitgegaan van de eigen verwachtingen die in een sfeer van vertrouwen en respect met elkaar worden gedeeld.
Bijdrage: € 3.00

Gezond Samen aan tafel:

green

Tweemaal per maand zijn gasten tussen 12.00 en 14.00 uur welkom om samen aan tafel te gaan voor een warme lunch maaltijd. Er zijn twee vrijwilligers die als kok fungeren en één vrijwilliger die de gastheer- of gastvrouwrol op zich neemt. Anders dan bij Samen aan tafel wordt hier meer nadruk gelegd op gezond en verantwoorde voeding. Recepten worden uitgewisseld.
Bijdrage: € 7.50

Stilte-/ Meditatieve wandelingen:

IMG_3025_bewerkt-1

Eens per maand wordt een wandeling (max. 10 km) georganiseerd in de Euregio. Er zijn 2 vrijwilligers die de wandelaars begeleiden. Na afloop wordt op eigen kosten iets gebruikt bij een uitspanning. Uitje om je energie weer aan te vullen.

Samen wandelen en genieten van de stilte in een natuurlijke omgeving met 10 à 20 mensen die door persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan rust en focus.
Bijdrage: € 3.00

Winteren:

Winter-landscape

Gedurende twee weken is er iedere dag voor een groep tussen 4 en 12 deelnemers gelegenheid om samen met elkaar een winteractiviteit te ondernemen. De nadruk ligt hier op kleinschalige, no-budget of low-budget activiteiten in eigen stad of euregio.
Bijdrage: Wisselend

Open inloop PLUS:

Eenmaal per maand op dinsdag, donderdag en (twee maal per maand) vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is de open inloop PLUS. Dan is er ruimte voor presentaties en excursies i.s.m. lokale ondernemers. Inloop PLUS is informatief (gebruik tablet, thuisgebruik medische apparaten, leen een rollator) en richt zich op historisch Maastricht (rondleiding Sphinx, Sappi, etc).
Bijdrage: € 3.00

Een Cursus in Wonderen:

Een Cursus in Wonderen is een spirituele leerweg en gaat over jouw leven.

Ons leven wordt bepaald door wat wij waarnemen en de keuzes die wij maken.
Het wonder is een innerlijke omslag. We leren anders naar onszelf en naar de wereld om ons heen te kijken. Centrale thema’s in Een Cursus in Wonderen (afgekort ECIW) zijn liefde, vergeving, niet-oordelen en het loslaten van onze overtuigingen.
Een ECIW-ochtend begint met een meditatie. Vervolgens lezen we een tekst uit Een Cursus in Wonderen of een tekst geschreven door een leraar van ECIW. Deze tekst vormt de leidraad bij de nadere uitwisseling in de groep.
Alle vragen, kwesties en elke vorm van onvrede zijn welkom. Het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen staat centraal.
Iedereen is welkom! De bereidheid deel te nemen is voldoende.
Je kunt elk moment instromen.
ECIW vindt op maandagochtend in de oneven week plaats van 10.00 tot 12.45 uur, uitloop tot 13.00 uur. Kosten € 4.00 inclusief koffie, thee en koekjes. Aanmelden verplicht

Miracle Choice Spel:

Het ‘Miracle Choice Spel’ is een bordspel gebaseerd op ‘Een Cursus in Wonderen’, zie hierboven. Het spel gaat over – de naam zegt het al – kiezen.
In dagelijkse situaties lijkt het alsof allerlei invloeden van buiten de oorzaak zijn van hoe we ons voelen: het weer, de files, een opmerking van de baas, de staat van je lichaam…. We realiseren ons nauwelijks dat we zélf onze gevoelens kiezen. En daarmee onszelf gevangen houden of onszelf bevrijden.
Het spel wil ons de macht om te kiezen laten ervaren.
Als deelnemer kies je van te voren een situatie die op dit moment in je leven speelt en waar je graag meer inzicht in wilt.
Het spel begint altijd met een korte, begeleide meditatie. Dan volgt het benoemen en verhelderen van ieders speelintentie. Daarna gooi je met een dobbelsteen en reflecteer je op het bijbehorende tekstkaartje.
De spelbegeleider helpt je – waar nodig – een en ander te verdiepen.
Het spelen van het spel is een praktische aanvulling op de studie van ‘Een Cursus in Wonderen’ en vooral de toepassing van de lessen die de Cursus ons leert. Maar ook als niet-student van de Cursus ben je van harte welkom om dit spel te spelen.

Praktische informatie:
Data bijeenkomsten 2020:
Tijdstip:    10:00 – 16:30 uur.
Kosten:      € 10.00. Dit is inclusief koffie/thee en koekjes en verse, eigengemaakte soep.
Vooraf aanmelden noodzakelijk. Spel gaat alleen door bij minimaal 3 en maximaal 4 spelers per keer.

Vrij werken met Mandala’s

IMG_3700

Het tekenen van mandala’s is geschikt voor mensen die via een fysieke bezigheid hun geest tot rust willen brengen. Of uitdrukking willen geven aan de innerlijke beleving in dit moment. Tekenvaardigheid is niet vereist.
Bijdrage: € 4.00

Intuïtief Tekenen:

Om als mens goed te kunnen functioneren hebben we het verstand nodig, maar er kunnen ook vragen in ons opkomen waarmee het denken ons niet verder kan helpen. Als we zoeken naar de zin van ons leven bijvoorbeeld, kunnen we daar met het verstand geen bevredigend antwoord op vinden.

Deze activiteit is een uitnodiging om in groepsverband naar ons diepste innerlijk, onze intuïtie, te luisteren en te gaan ervaren hoe we hier uitdrukking aan kunnen geven in de vorm van tekenen of schilderen. Dat wat op papier uitgedrukt wordt is een taal in beelden en symbolen. Het is een andere taal dan we gewend zijn, een taal die geïnterpreteerd moet worden. Dit kan ‘geleerd’ worden door ervaring en door goed  te luisteren.  Het doel van deze activiteit is om ons meer en dieper te gaan verbinden met onze intuïtie, waardoor het mogelijk is inzichten te krijgen over ons innerlijk.

We beginnen met een korte meditatie waardoor we geestelijk even tot rust kunnen komen. Ter inspiratie lezen we hierna een gedicht of  spirituele tekst, waar we samen over praten. Dan is er koffie en thee en gaan we vanuit deze gerichtheid tekenen of schilderen. Dit begint met goed innerlijk te luisteren: welk materiaal wil ik gebruiken, welke kleur(en), welke vorm(en) wil ik uitdrukken?  

Om ons goed te kunnen concentreren tekenen we in stilte.

De uitnodiging is om vanuit onze intuïtie (hart) te tekenen en niet vanuit ons verstand (hoofd). Maar als we dit gaan doen zullen we ervaren dat het verstand altijd probeert tussenbeide te komen. Het is belangrijk ons niet te laten afleiden door het verstand, maar bewust met onze aandacht bij de intuïtie te blijven. Natuurlijk is hier oefening en ervaring voor nodig.

Het is ontzettend plezierig om met elkaar op een creatieve manier bezig te zijn op een wijze waarbij niets moet. Alles dat op papier uitgedrukt wordt is goed, er is geen oordeel. De energie van samen is ook veel krachtiger dan als we dit alleen zouden doen. 

Na ongeveer anderhalf uur stoppen we en is er gelegenheid voor iedereen om het werk aan de groep te laten zien, en te vertellen wat hij of zij tijdens het bezig zijn ervaren heeft. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen gezichtspunt en het is boeiend en leerzaam om te luisteren naar wat anderen jou te vertellen hebben.

Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen of om dit een keer te ervaren is van harte welkom. 

Wanneer:  vanaf 29 oktober tot en met 10 december in de even weken op maandagochtend van 10.00-12.30 uur.
Bijdrage: € 4.00 inclusief materiaal en koffie of thee.

Zingevingsbijeenkomst:

lao-tse

We beginnen met gezamenlijk te mediteren boven in de stilteruimte. Tijdens de meditatie concentreren we ons op ons diepste innerlijk, ons hart, waarbij we proberen geen aandacht te geven aan de afleidende gedachten. Hierdoor kunnen we onze geest een toestand van rust  laten ervaren, een toestand waar we allemaal, diep in onszelf, naar verlangen. Deze toestand van rust is voor onze geest een soort ‘thuiskomen’.

Nadat we ongeveer 20 minuten gemediteerd hebben gaan we naar beneden.  Hier schenken we koffie of thee en beginnen we spirituele teksten en/of gedichten te lezen, waar we met elkaar over praten. Doordat we eerst hebben gemediteerd worden we niet meer zo afgeleid door dingen waar we tevoren mee bezig zijn geweest, waardoor we ons beter kunnen concentreren en onze  intuïtie helderder is. De teksten zijn geschreven door grote mystici als Muhyddin Ibn ‘Arabi en Jelalludin Rumi. Al deze teksten zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de Eenheid van Bestaan. Het is een mysterie dat, ofschoon het lijkt alsof wijzelf en alles om ons heen dat we waarnemen een afzonderlijk bestaan heeft, in werkelijkheid alles met elkaar verbonden is en in essentie één is. Deze Essentie is onze oorsprong, we komen hier vandaan ook al kunnen we ons dat meestal niet meer herinneren. Steeds weer opnieuw zullen we over dit mysterie praten, dat niet te begrijpen is met het verstand; maar we zijn begiftigd met een ander soort kennis, een aangeboren intuïtieve kennis,waar we meer en meer mee in contact kunnen komen.

Doordat we samen lezen en praten is de energie veel intenser en krachtiger, dan als we dit alleen zouden doen. Ook praat iedereen vanuit zijn eigen gezichtspunt en is het boeiend en leerzaam om naar de gezichtspunten van anderen te luisteren. Het doel is ons intenser te gaan verbinden met ons werkelijke zelf, diep in ons binnenste, en hiernaar meer te leren luisteren.

Iedereen die hierin geïnteresseerd is, of dit een keer wil meemaken is van harte welkom. Ervaring met meditatie of spirituele kennis is niet vereist.

Wanneer:  In de even weken op de donderdagochtenden van 10.00-12.30 uur.
Bijdrage : € 4.00 inclusief koffie en thee.

Za-Zen:

zazen

Za-zen is geen theorie of een intellectueel spelletje. Het is de beoefening van enkel en alleen juist te zitten (shikantaza). En precies omdat Za-zen ‘niets dan zitten’ is, kan het een innerlijke revolutie teweegbrengen. Het doet een diepe wijsheid opwellen die onbereikbaar is voor het logische denken alleen.
Bijdrage: € 3.00