Aanmeldformulieren

Hoe kan ik helpen?


WERKEN ALS VRIJWILLIGER BIJ DE ROODEN LEEUW
In onze samenleving zijn er nog maar weinig plekken waar de omgang met elkaar een ontmoeting kan zijn. In de “Rooden Leeuw” streven wij naar ontmoeting in een persoonlijke en betrokken sfeer. Ervaringen en verhalen die je met elkaar kunt delen vormen de inspiratie voor de omgang met elkaar. Dit geldt voor onze gasten evenzeer als voor onze vrijwillige medewerkers. Bij onze stichting werken mensen, die graag een steentje willen bijdragen aan het welzijn van anderen.

ALS VRIJWILLIGER HELP JE MENSEN OP WEG OM ANDEREN TE ONTMOETEN
Tegelijkertijd maak jezelf deel uit van een gemeenschap die een wezenlijk belang hecht aan contact en verbondenheid en waarin jouw bijdrage van belang is. De vrijwillige medewerker/ster maakt iedere ontmoeting inspirerend; dit door onze gasten een helpende hand te geven op weg naar meer bewustwording en door aandacht te hebben voor hun levensvragen.

Het sturen van een mail naar ons niets anders dan een verzoek om ingeschakeld te kunnen worden als vrijwilliger bij In de Rooden Leeuw.
De in uw mail opgenomen gegevens worden opgenomen in een bestand van In de Rooden Leeuw en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Na ontvangst van uw mail wordt binnen enkele (werk)dagen contact met u opgenomen.

Centrum@roodenleeuw.nl